Sporthal ‘De Schelp’

Locatie

Urk, Nederland

OPDRACHTGEVER

Stichting Sportaccommodatie Urk

OPLEVERDATUM

Februari 2024

PROJECT STATUS

Afgerond

PROJECT CATEGORIE

Utiliteit

De opdrachtgever

Stichting Sportaccommodatie Urk is in 1983 ontstaan uit een behoefte aan een sporthal met een functioneel karakter binnen de gemeente Urk. Alle sporten op niveau moesten, tot dat moment, plaatsvinden buiten Urk en ook het onderwijs had een groot tekort aan ruimte voor bewegingsonderwijs. De Schelp was de eerste sporthal die voor de stichting werd gebouwd.

Wat was de vraag?

Door de jaren heen zijn er aan de inrichting de nodige aanpassingen gedaan die ervoor zorgden dat de bestaande brandmeldinstallatie en de (brand)veiligheidsmiddelen niet meer overeenkwamen met de werkelijke situatie. De stichting heeft Ri&S gevraagd dit te inventariseren en in orde te maken.

Wat was het resultaat?

Op basis van de inventarisatie hebben we de brandmeldinstallatie uitgebreid met de nodige elementen en de bestaande programmering daarop aangepast. Ook zijn er nieuwe vluchtwegplattegronden opgesteld en hebben we advisering i.v.m. evenementen inzake brandveiligheid gedaan.