Garnalenkotter TX-65

Locatie

URK, NEDERLAND

OPDRACHTGEVER

VISSERIJ COÖPERATIE URK

OPLEVERDATUM

NOVEMBER 2018

PROJECT STATUS

OPGELEVERD

PROJECT CATEGORIE

Maritiem

De opdrachtgever

VCU TCD B.V. is gespecialiseerd in het verlenen van technische service en het verrichten van reparaties, revisies, (grootschalige) verbouwingen, afbouw en nieuwbouw van allerlei schepen.

Wat was de vraag?

In 2017 gaven Erik en Anita Kalf VCU opdracht voor de nieuwbouw van de Texelse garnalenkotter. De TX 65 is de eerste kotter die compleet door de VCU is gebouwd. Op basis van eerdere samenwerkingen kreeg Ri&S de opdracht om de brandveiligheid voor zijn rekening te nemen.

Wat was het resultaat?

De machinekamer is voorzien van een Aerosol brandblusinstallaties. Voordeel van aerosol is dat bij een blussing de blusstof geen direct gevaar vormt voor personen die zich nog in de machinekamer zouden begeven. Daarnaast zijn er door het schip heen nog de nodige kleine blusmiddelen geplaatst.