Certificering hotelboot Borealis

Locatie

Zaandam, Nederland

OPDRACHTGEVER

J. J. Nautical

OPLEVERDATUM

PROJECT STATUS

In progress

PROJECT CATEGORIE

Utiliteit

De opdrachtgever

J. J. Nautical is de eigenaar van de hotelboot Borealis. Dit drijvend platform was een gevangenis. Nu wordt het ingezet als noodopvang voor asielzoekers en heeft 600 opvangplaatsen.

Wat was de vraag?

Omdat het hier een een logiefunctie met 24-uurs bewaking betreft worden er flink wat eisen gesteld aan de brandmeldinstallatie. Binnenkort moet de installatie weer gecertificeerd worden. J. J. Nautical heeft Ri&S gevraagd om hierbij te assisteren.

Wat was het resultaat?

De Borealis heeft te maken met achterstallig onderhoud en daarom wordt eerst een plan van aanpak gemaakt. Ri&S heeft geïnventariseerd wat er nodig is aan werkzaamheden aan de installatie om de certificering goed te doorlopen. Na goedkeuring van de opdrachtgever zullen deze werkzaamheden uitgevoerd worden. Daarnaast zijn alle aanwezige blusmiddelen, zoals blussers en brandhaspels, gekeurd zodat deze veilig te gebruiken zijn.